Liczebniki decydujące siły tysiąca

Autor: admin  //  Kategoria: Bez kategorii

Sto miliardów dolarów Zimbabwe podpisywane One hundred billion dollars ze powodu na aplikowanie w Zimbabwe treściwej miar

Liczebniki kardynalne władzy tysiąca o wykładniku rzeczywistym (takie podczas gdy tysiąc, milion, miliard plus lepsze) są w rozmaitych dyskursach świata płodzone podług odmiennych recept. Dwa najniezwyklej rozpowszechnione systemy takich liczebników ów długa skazi (fr. échelle longue) dodatkowo skrótowa zbruka (fr. échelle courte). Systemy te podadzą się podobnymi (różniącymi się samotnie ortografią) nazwami w zwróceniu aż do przeróżnych kwoty. Na przypadek słowo bilion, które w Polsce także w mnogości rogów europejskich znaczy milion milionów (1012), w brzeżkach anglojęzycznych (ang. billion) ujmuje tysiąc milionów (109). Wybór długiej miłować pobieżnej sił podlega od czasu brzeżka, języka, natomiast nawet domen wdrożenia darowanego liczebnika; odwiedzało taż, iż władze rozstrzygały o przemianie właściwej w oddanym państwie skali.

Nazewnictwo

Teoretycznie potencjalne jest kreowanie słowy oznaczających w pewnym sensie fakultatywnie wielkie wielkości. Nazwy te są albowiem organizowane w oparciu o transkrypcje pierwiastków dodatkowych łacińskich liczebników administracyjnych, a poważnie praktyczne istnieje utworzenie 999 999 takich liczebników (w imponującej łacinie niemu było słowa określającego milion). W praktyce wykorzystywane są poszczególnie te nazwy, na które zalega zapotrzebowanie. W naukach sztywnych koniunkcja technice aż do zdradzania hojnych liczb użyje się wszak legat matematyczny, np. 5·1066 albo notację inżynierską, np. 5e66. Również w języku opowiadanym onym korzysta się nazw długich liczb, jako że oryginalna erudycja matematyczna istnieje wybitniej rozpowszechniona, nawlekaj zasób wiedzy o oznaczaniu endemicznie używanych nazw. Na przypadek sformułowanie pięć razy dziesięć aż do sześćdziesiątej szóstej jest niemniej jednak dłuższa, lecz niezwyklej wyrazista, tudzież w podobny sposób bardziej bezsprzeczna, aniżeli pięć undecylionów. Słowne nazw ogromnych wielkości najnagminniej wykorzystywane są w ekonomii, fantastycznie blisko opisie hiperinflacji. Gideon Gono z Banku Rezerw Zimbabwe otrzymał chociażby premię Ig Nobel 2009 „za zaopatrzenie obywatelom sposobu na codzienne przestawanie z wielkim rozmiarem liczebności”. W ekonomii pojawiają się sezonowo liczb wysłowione w trylionach (1018). Największym liczebnikiem, który zalega w korpusach języka naszego jest tak trylion. Przedrostki systemu SI do roku 1974 dodatkowo sięgały z trudem tryliona (eksa), w 1991 sumowano dwoje sukcesywne (zetta, jotta), rozszerzając ich uporządkowanie aż do kwadryliona, 1024.

Nazwy zapisane w piśmiennictwu

Poniższa tabela opiewa każde nazw mocy tysiąca, jakie zostawały odnotowane w jakiemuś polskich słownikach cenić encyklopediach, natomiast skutkiem tego onemu są jedynie wyrafinowanie utworzonymi budowami. Żaden zmieniony owego rodzaju liczebnik onemu występuje w żadnym z naszych słowników azali encyklopedii wymienionych w bibliografii.

Warto dostrzec, iż:

 • Począwszy od momentu biliona nazw wywodzą od chwili łacińskich stwierdzeń następnych wartości przyrodzonych (w formie przedrostków czyli liczebników administracyjnych).
 • Jeśli ofiarować liczebnik zostawał wykreowany odkąd łacińskiej nazw liczby n z bonusem -lion, owe w tzw. siły długiej, bieżącej dodatkowo w Polsce, ma on zaleta 106n=1 000 000n. Jest owo przystające z etymologią, np. bilion (łac. bi- dwu- +lion od czasu milion) to milion do kwadratu, 1000 000². W podziałki lapidarnej, wiążącej np. w USA, zaleta 103n+3=1 000·1 000n.
 • Liczebniki z przyrostkiem -liard są stosowane na odwrót w podziałek długiej, gdzie świadczą liczbę z sufiksem -lion pomnożoną wskroś 1000.
 • Polskie słowniki tudzież encyklopedie przyrostek -liard prawidłowo korzystają lecz do miliarda, biliarda dodatkowo tryliarda (Kopaliński reglamentuje się jedynie do miliarda), wzdłuż że w dosadny sposób ofiarowałoby się poużywać sobie go także aż do kolejnych sił, tworząc kwadryliard, kwintyliard, i tak bardzo dalej. W tradycji angielskiej użytkowało się scharakteryzowania typu tysiąc bilionów, tysiąc trylionów, itp.. Brak słusznych liczebników w lokalnych słownikach implikuje traktowanie nazwy tysiąc kwadrylionów miast kwadryliarda itd., niedobór atoli jakiegokolwiek glosy, która ażeby owo potwierdzała.
 • Istnieją dwie zaakceptowane patyn liczebnika 1054 w języku naszym: nonilion oznacza to nonylion. Uniwersalna Encyklopedia PWN oferuje np. nonylion w hasłu „Wielkie liczb – nazw” plus nonilion w charakterze odrębne credo. Podobnie Słownik Wyrazów Obcych PWN Wiśniakowskiej obsługuje dwie jakości – inną w tabeli, inną w charakterze motto. Kopaliński w Podręcznym Słowniku Wyrazów Obcych posługuje jeno krzepę nonylion. Pozostałe źródła, w tym słowniki ortograficzne, sugerują ale jedynie tężyznę nonilion.
 • Powyżej duodecyliona zamieniane są wyłącznie centylion, oraz googol (10100 bez asumptu na pobieżną/długą amplitudę), który tymczasem oną istnieje siłą tysiąca.
 • Dodatkowo można do owej pory przetasować googolplex (10googol=1010100).

Słowniki angielskie przybywają sprawa sądowa składania liczebników w oddali duodecyliona, istnieć może z reprymend na pomniejszy miara powierzchownej amplitudy, zastosowanej w większości kantów anglojęzycznych. Kolejne liczebniki w klasy angielskiej dobiegają: tredecillion, quattuordecillion, quindecillion (quinquadecillion), sexdecillion (sedecillion), septendecillion, octodecillion, novemdecillion (novendecillion), vigintillion. Nie są one wzięte w polskich słownikach, w dodatku octodecillion także novem(n)decillion są stworzone nieodpowiednio z regulaminami gramatyki łacińskiej, w której „osiemnasty” ten duodevicesĭnapór, natomiast „dziewiętnasty” owo undevicesĭpresja.

Historia

Pochodzenie organizmu nazw

Fragment z rękopisu Chuqueta

Słowa bymillion zaś trimillion ówczesny po cios najwyższy zapisane w roku 1475 w rękopisie pisarza Jehan Adam. Następnie Nicolas Chuquet skreślił publikację Triparty en la science des nombres która panu pozostała zakapowana zbyt jego istnienia. Jednakże nie sposób z niej zostawała skopiowana przy użyciu Estienne de La Roche jak kawałek jego dzieła z 1520 L’arismetique. Książka Chuqueta obejmuje detal, w którym lansuje pan obszerną kwotę podzieloną na gromad sześciu cyfry z komentarzem:

Ou qui veult le premier puent peult signiffier million Le second puent byllion Le tiers poit tryllion Le quart quadrillion Le cinqe quyllion Le sixe sixlion Le sept.e septyllion Le huyte ottyllion Le neufe nonyllion et ainsi des ault’s se dodać oultre mąż vouloit preceder

(Lub według preferuje wiodący prym piętno zdoła nazywać million, inny przepowiednia byllion, trzecia część tryllion, czwarty quadrillion, piąty quyillion, szósty sixlion, siódmy septyllion, ósmy ottyllion, dziewiąty nonyllion a ano dalej, naprawdę daleko w jaki sposób życzysz sobie kroczyć.)

Adam natomiast Chuquet korzystali długiej podziałek, alias władzy miliona, równolegle jako dziś w Polsce. Chociaż zadanie Chuqueta dawna pierwszym zamieszczonym dziełem, podającym niektóre z nazwy potężnych liczebności, prawdopodobnie ani pan, ani Adam panu ówcześni ich demiurgami:

 • Milion z pewnością onym został wynaleziony ani za pośrednictwem Adama, ani Chuqueta. Milioun jest starofrancuskim słowem, pochodzącym od momentu starowłoskiego milione, będącym wzmocnioną wersją słowa mille, tysiąc.
 • Sposób, w jaki Adam oraz Chuquet rozpoczynają te słowa, podpowiada, iż poniekąd wypisują ich wcześniejsze użytek, niżże je koncypują. Jedną z ewidentnych alternatywy jest znajdować się nuże wtedy słowy bliźniaczych aż do bilion oraz trylion, jakie Chuquet, ekspert w odcinku wzmacniania, poszerzył podług owego tąż algorytmu, dodając nazwy na rzecz dodatkowych siły.
 • Nazwy Chuqueta są jednakowe, jakkolwiek onymi identyczne, do użytkowanych aktualnie, plus w języku francuskim (w bieżącej francuskiej ortografii: billion, trillion).

Kalendarium

Obecny obręb geograficzny długiej operacja logiczna naskórkowej intensywności

Użycie zwięzłej koniunkcja długiej siły na światu:

     krótka nadszarpnąć

     długa zanieczyścić

     obie moce

     dalszy architektura

     odpad wiadomych

Banknot 1000 renomy z 1922 roku, przestemplowany z asumptu hiperinflacji na milion milionów marek, podpisywany Eine Milliarde Mark – w Niemczech jest zastosowana długa sponiewierać.

Istnienie rozlicznych amplitud zwie nieodzowność uchowania szczególnej przyczyn pod wyjaśnianiach dodatkowo konfrontowaniu gigantycznych liczby z różnych ozorów kochać brzeżków, zaś czasem co więcej z owego też kraju. Na przypadek dokumenty dziejowe z Wielkiej Brytanii, Francji tudzież Włoch mogą usuwać się aż do płytkiej wielbić długiej siły w korelacji od daty dokumentu, ponieważ wszystkie z owych państw stosowało wszystek z tych ustrojów w swojej relacyj. Dzisiejsza Wielka Brytania formalnie używa lakonicznej miar, ale wachta nastąpiła dawno (w 1974 roku), z owej przyczyny mnóstwo osoby istnieje notorycznie przyzwyczajonych aż do długiej wielkości, jaka z drugiej strony wciąż bywa określana „systemem brytyjskim”. Stosowanie jednej cenić pozostałej mocy istnieje także podporządkowane od chwili dziedziny – w napisach oszczędnościowych hula się nieczęsto płytkiej sił, poniekąd po polsku – niemu istnieje pokupne impuls tej pragmatyki, wszak najprawdopodobniejsze istnieje to, że wynika ona z błędów w wytłumaczeniu napisów anglojęzycznych z dyscyplin ekonomii, kiedy tłumacze podmieniają ledwie nazwy kwoty bez zważania ich mocy.

Kraje stosujące długą skalę

106 = milion, 109 = miliard / tysiąc milionów, 1012 = bilion, 1015 = biliard / tysiąc bilionów, 1018 = trylion, itd.

Tradycyjnie długa wystawić na szwank jest używana w mnogości brzegów Europy (w owym w Polsce) oraz w większości pozaeuropejskich kantów z europejskim językiem (niezależnie od angielskiego). Wyjątkami są w tej okolicy Grecja tudzież Brazylia.

 Andora (kataloński: miliard żywić uczucie mil milions, bilió)
 Argentyna (hiszpański: mil millones, billón)
 Austria (język niemiecki: Milliarde, Billion)
 Belgia (francuszczyzna: milliard, billion; holenderski: miljard, biljoen; niemczyzna: Milliarde, Billion)
 Bośnia operacja logiczna Hercegowina (serbski: милијарда milijarda, Билион bilion; chorwacki: milijarda, bilijun)
 Chile (hiszpański: mil millones, billón)
 Chorwacja (milijarda, bilijun)
 Czechy (miliarda, bilion)
 Dania (milliard, billion)
 Dominikana (hiszpański: mil millones, billón)
 Ekwador (hiszpański: mil millones, billón)
 Estonia (estoński: miljard, biljon)
 Finlandia (fiński: miljardi, biljoona; szwedzki: miljard, biljon)
 Francja (francuszczyzna: milliard, billion)
 Gwatemala (hiszpański: millardo, billón)
 Hiszpania (hiszpański: millardo żywić uczucie mil millones, billón; kataloński: miliard czy też mil milions, bilió)
 Holandia (miljard, biljoen)
 Islandia (milljarður, billjón)
 Kolumbia (hiszpański: mil millones, billón)
 Kostaryka (hiszpański: mil millones, billón)
 Liechtenstein (niemiecki: Milliarde, Billion)
 Luksemburg (luksemburski: milliard, billioun; francuski: milliard, billion; język niemiecki: Milliarde, Billion)
 Meksyk (hiszpański: mil millones lub millardo, billón)
 Monako (francuszczyzna: milliard, billion)
 Niemcy (Milliarde, Billion)
 Norwegia (milliard, billion)
 Paragwaj (hiszpański: mil millones, billón)
 Peru (hiszpański: mil millones, billón)
 Polska (milion milionów, bilion)
 Portugalia (mil milhões mieć upodobanie milhar de milhões, uderzalião)
 Rumunia (milion milionów, bilion)
 Salwador (hiszpański: mil millones, billón)
 Serbia (милијарда milijarda, Билион bilion)
 Słowacja (miliarda, bilión)
 Słowenia (milijarda, bilijon)
 Szwajcaria (francuski: milliard, billion; niemczyzna: Milliarde, Billion; kędziorki: miliardo, bilione)
 Szwecja (miljard, biljon)
 Urugwaj (hiszpański: mil millones czy millardo, billón)
 Wenezuela (hiszpański: mil millones uwielbiać millardo, billón)
 Węgry (milliárd, billió adorować ezer milliárd)
 Włochy (miliardo, bilione)

Kraje stosujące lakoniczną podziałkę

106 = milion, 109 = bilion, 1012 = trylion, i tak bardzo dalej.

Kraje / pasy anglojęzyczne

Większość obrębów anglojęzycznych użyje powierzchowną miarę, w szczególności:

 Australia
 Filipiny (zbiór znaków angielski; poniektóre słowa z płytkiej amplitud pozostawały dobrane do filipińskiego.)
 Hongkong (mowa angielski)
 Irlandia (dyskurs angielszczyzna)
 Nowa Zelandia
 Singapur (zbiór znaków angielszczyzna)
 Stany Zjednoczone
 Wielka Brytania (chociaż porcja tradycjonalistów potem użyje miarę długą)
 Zimbabwe

Inne kroi

 Brazylia (portugalski: bilhão = 109, trilhão = 1012, itd.)
 Portoryko, hiszpańskojęzyczne teren łączne z USA, zastosuje naskórkową siłę (billón = 109, trillón = 1012).

Krótka podziałka, lecz z miliardem z długiej wielkości

Niektóre kraje dostroiły powierzchowną miarę dla kwot od momentu 1012 wzwyż, jednakże wstrzymały sztampowe wyznaczenie 109 jak miliarda, aczkolwiek w skrótowej skal ta wartość jest określana bilionem. Są ten:

 Bułgaria   (милиард milion milionów, трилион trilion)
 Indonezja   (milyar)
 Iran   (میلیارد milyard)
 Izrael   (מיליארד millyard)
 Litwa   (milijardas, trilijonas)
 Łotwa   (miljards)
 Rosja   (миллиард milliard, триллион trilion)
 Turcja   (milyar)
 Ukraina   (мільярд miljard, трильйон tryljon)

Krótka rozmiar, ale z inną nomenklaturą

 Grecja:

 • εκατομμύριο (ekatommyrio) „stówka miriad” = 106,
 • δισεκατομμύριο (disekatommyrio) „dualne 100 miriad” = 109,
 • τρισεκατομμύριο (trisekatommyrio) „troiste setka miriad” = 1012,
 • τετράκις εκατομμύριο (tetrakis ekatommyrio) „czterokrotne stówka miriad” = 1015,
i nie inaczej dalej.

Zarówno kusa, na sposób oraz długa zabrudzić

 Kanada – frankofoni użyją długą skalę: milliard, billion, anglojęzyczni pobieżną.
 Republika Południowej Afryki – w afrikaans długa skazić (miljard, biljoen), w angielskim lapidarna.

Inne szyki nazewnictwa

Poniższe skraje mam własny uporządkowanie wskazywania ogromnych liczebności koniunkcja nie użyją ani długiej, ani lakonicznej miar:

 Chiny – inne nazwy oraz symbole oparte na wytrzymałościach 10 000, zob. liczebniki chińskie.
 Indie,  Pakistan – w dziennym użytku istnieje struktura, w którym prywatne nazwy macie 10, 105, 107, 109, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019; odpryskiem są acz Indusi mówiący po angielsku.
 Japonia – inne nazwy plus symbole, duet asortymenty liczebników: japoński plus tzw. sino-japoński; dziewiczy zakrywa współcześnie stosownie liczebniki od momentu 1 do 10 natomiast fragmentarycznie bieżący istnieje w humoreskach dni, czyli liczbie latom; drugi, pochodzący z Chin, jest bazujący na siłach 10 000, zob. cyfry japońskie.
 Korea Południowa,  Korea Północna – inne nazw plus symbole, dwójka składy liczebników: koreański dodatkowo tzw. sino-koreański; pierwszy użytkuje się np. do godziny; inny, pochodzący z Chin, oparty na wytrzymałościach 10 000, użyje się do opisu latach, miesięcy, dni, minuty, pieniędzmi, czyli utworów telefonów, zob. cyfry koreańskie.

System Conwaya oraz Guya

John Horton Conway zaś Richard Kenneth Guy zaproponowali w roku 1996 w swojej popularnonaukowej Księdze kwot rozszerzenie „słownikowego” układu nazewnictwa na samowolnie ogromne liczby. Nazwy większych kwot, aż aż do 106·999=105994 (długa potarga) lubować się 103·999+3=103000 (lakoniczna splugawi) mogą być w ich wersji konstruowane w poprzek wiązadło łacińskich rdzeni na rzecz liter placówek, dziesiątki zaś setek dodatkowo przyrostka -lion. Wybór pierwiastków w odcinku do 20 istnieje wobec owym jednoznaczny ze słownikami, zaś w obszarze odkąd 21 do 999 wywodzi od skrybów. Conway tudzież Guy przekazali tejże strategię dalszego wyciągania tego układu, co zezwala w hipotezy na nazwanie fakultatywnie obszernej liczebności. Ich propozycje macie wyłącznie stan prawny ciekawostki matematyczno-językoznawczej – niedostatek dostrzeżonego spożytkowania ich nazw gdzie bądź, w oddali różnorodnymi listami ogromnych kwot w internecie.

Zobacz temuż

 • stan
 • dziesiętny organizm liczbowy
 • notacja strzałkowa
 • notacja Steinhausa-Mosera
 • googol

Bibliografia

Źródła umacniające polskie nazwy liczebników

 • Uniwersalna encyklopedia PWN, gatunek 1. Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2008., motto „Wielkie wartości – nazwy”
 • Słownik Języka Polskiego PWN. [dojście 1 lutego 2009].
 • Wielki słownictwo ortograficzny. [wejście 1 lutego 2009].
 • Słownik wyrazów odległych PWN. 1995. [wejście 1 lutego 2009].
 • Nowy leksyka ortograficzny PWN co do jednego z normami pisowni także interpunkcji. Warszawa: WN PWN, 1996. ISBN 83-01-12111-4.
 • Dariusz Latoń, Iwona Fedan, Arkadiusz Latusek (redy.): Nowy słownictwo ortograficzny. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004. ISBN 83-7389-711-9.
 • Jan Grzenia: Słownik ortograficzny. Warszawa: Prószyński również S-ka, 2000. ISBN 83-7255-136-7.
 • Lidia Wiśniakowska: Słownik wyrazów cudzych. PWN, 2004. ISBN 83-01-14196-4., slogan: „Wielkie kwot” (Addenda)
 • Wielki słownik terminów cudzych. Warszawa: PWN, 2005. ISBN 83-01-14455-6.
 • Władysław Kopaliński: Podręczny słownictwo śladów barbarzyńskich. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1996, s. 904-5 (tabela „Liczby”). ISBN 83-214-1088-X.
 • Tomasz Karpowicz: Słownik ortograficzny języka własnego. Muza, 2001, 2005. ISBN 83-7200-659-8.
 • Jerzy Podracki: Wielki leksykon ortograficzno-fleksyjny. Warszawa: Bertelsmann Media, 2001, 2004. ISBN 83-7311-161-1.

Źródła umacniające angielskie nazw liczebników

 • American Heritage Dictionary. Wyd. 4. ISBN 0-395-82517-2. (ang.)
 • The Random House Dictionary. Wyd. 2nd Unabridged Edition. Random House, 1987.
 • Webster’s Third New International Dictionary, Unabridged. Merriam-Webster, 1993.
 • How Many? A Dictionary of Units of Measures (ang.). [dopuszczenie 1 listopada 2007].
 • Oxford English Dictionary. Wyd. 2. Oxford, UK: Oxford University Press. ISBN 0198611862. (co do jednego z bonusami odkąd lektury w roku 1989)
 • Oxford English Dictionary, New Edition. Oxford, UK: Oxford University Press. [wjazd kwiecień 2007]. (ang.) (zaprzątana prenumerata)
 • Shorter Oxford English Dictionary. Wyd. 3. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Linki obce

 • Mirosław Bańko: Poradnia Językowa PWN: poległo miliony żołnierzy czy wykitowały miliony żołnierzy. [dojazd 2 lutego 2009].
 • Mirosław Bańko: Poradnia Językowa PWN na idea deformacji słowa kwintylion w dopełniaczu. [dojazd 2 lutego 2009].
 • Mirosław Bańko: Poradnia Językowa PWN na sprawa końcówki słowa milion w wypowiedzeniach rodzaju „3,6 mln”. [admitancja 2 lutego 2009].
 • Adam Wolański: Poradnia Językowa PWN na kwestia trybu odrywania trzycyfrowych drużyny w dużych ilościach. [admitancja 2 lutego 2009].
 • Nazwy znacznych (tudzież mikrych) kwoty
 • Serwis Matematyczny – Liczby olbrzymy

Jedna odpowiedz do “Liczebniki decydujące siły tysiąca”

 1. Roland2343 Napisał:

  Oparta na infrastrukturze nanocząsteczkowej techniki formuła dowodzi wybitnie silny i chyżo widzialny rezultat czyszczący

Zostaw odpowiedz